Poslovno savjetovanje

Usluge poslovnog savjetovanja obavljamo u svim segmentima poslovanja modernog trgovačkog društva.

Savjetovanje menadžmenta
•    prijedlozi organizacije društva
•    uspostavljanje kontrola poslovanja
•    razmatranje poreznih aspektata pojedinih poslovnih događaja
•    porezno savjetovanje
•    odabir kadrova

Savjetovanje računovodstvenih djelatnika
•    pri sastavljanju temeljnih financijskih izvješća
•    pri rješavanju nedoumica u knjiženju poslovnih događaja
•    pri rješavanju sporova sa inspekcijskim službama
•    obuka kadrova

Savjetovanje prilikom organizacije računovodstva i knjigovodstva
•    snimanje stanja
•    organizacija tijeka dokumentacije
•    odabir odgovarajuće programske podrške
•    obuka radnika
•    kontrola procesa

Savjetovanje prilikom organizacije procesa proizvodnje
•    snimanje stanja
•    organizacija tijeka dokumentacije
•    organizacija naručivanja materijala
•    organizacija kontrole kvalitete proizvoda

Savjetovanje prilikom organizacije procesa u trgovačkoj djelatnosti
•    snimanje stanja
•    organizacija trgovina za ispunjavanje zakonskih normi
•    organizacija tijeka dokumentacije
•    odabir odgovarajuće programske podrške

Savjetovanje informatičkih djelatnika prilikom izrade poslovnih aplikacija
•    pomoć na izradi projektne dokumentacije
•    organizacija poslovnih procesa
•    tumačenje zakonskih propisa
•    organizacija automatskih knjiženja poslovnih događaja