Program usluga:


I. Izrada računovodstvenih politika i kontnog plana

II.Vođenje poslovnih knjiga i računovodstvenih poslova
1.    prema zakonu o porezu na dohodak
2.    prema zakonu o porezu na dobit
3.    prema propisima za neprofitne organizacije

III.Vođenje kadrovske evidencije i obračunavanje plača
IV.Izrada obaveznih izvještaja
1.    tromjesečni satistički izvještaji
2.    godišnji financijski izvještaji
3.    porezna prijava
4.    godišnji financijski izvještaji za Trgovački sud


V.Izrada neobaveznih izvještaja
5.    analize likvidnosti i solventnosti
6.    anlize kupaca i dobavljača
7.    bilanca stanja na zadani dan
8.    stanje dobitka na određeni dan
9.    izrada izvještaja o kretanju novčanih tijekova
10.    izrada izvještaja o financijskim pokazateljima


VI.Ostale poslovne usluge
11.    vođenje blagajničkog dnevnika
12.    ispunjavanja svih vrsta naloga u platnom prometu
13.    ispunjavanje obrazaca za prijavu i odjavu radnika
14.    ispunjavanje kreditnih zahtjeva
15.    obračun zateznih i drugih kamata
16.    obračun putnih naloga
17.    traženje boniteta
18.    izrada kalkulacija
19.    izrada prijedloga za kompenzaciju, cesiju ili asignaciju
20.    dostava obrazaca u Poreznu upravu
21.    dostava obrazaca u Zap
22.    plačanje po nalogu komitenta putem Interneta
23.    dolazak po dokumentaciju
24.    pisanje raznih vrsta dopisa
25.    i druge nespomenute usluge

VII.Zastupanje prilikom nadzora od strane nadležnih organa
26.    pri nadzoru Porezne uprave
27.    pri nadzoru Ministarstva financija
28.    pri nadzoru Državog inspektorata
29.    pri nadzoru Deviznog inspektorata
30.    pri nadzoru drugih inspekcijskih službi